Điều khoản sử dụng:

 

Email hỗ trợ

support@foodbook.vn

 

Mô hình hệ thống:

API Version 2.0:

API Version 1.0: (@Deprecated at 31/12/2017)

tai lieu tich hop foodbook full

Danh sách thương hiệu / nhà hàng kết nối hệ thống Foodbook & iPOS:

Danh-Sach-Khach-Hang-iPOS T07.2017