[boc_tabs type=”vertical” minimal_style=”yes”][boc_tab title=”Sơ đồ hệ thống” icon=”icon icon-flow-tree”][boc_accordion_section rounded=”yes” with_bgr=”yes”][boc_accordion title=”Sơ đồ hệ thống” is_open=”yes”][/boc_accordion][/boc_accordion_section][/boc_tab][boc_tab title=”*App Foodbook.vn” icon=”icon icon-phone2″][boc_accordion_section rounded=”yes” with_bgr=”yes”][boc_accordion title=”Comming Soon” is_open=”yes”]Đang cập nhật…[/boc_accordion][boc_accordion title=”Tải ứng dụng”]Để nhận những ưu đãi từ nhà hang như giảm giá sản phẩm hay tích điểm đổi quà thì  khách hàng cần cung cấp cho nhân viên thu ngân mã check in hoặc Số điện thoại . 

Với nhà hàng thì sẽ có được thông tin khách hàng và triển khai được hệ thống CRM chăm sóc khách hàng rất tốt

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Đăng kí thành viên, nhận promotion code”]Nhà hàng sẽ phát hành các mã E-voucher cho khách hàng , khi sử dụng E-Voucher nhà hàng có thể thống kê được lượng người sử dụng, lượng mã phát hành, nhìn vào đó nhà hàng sẽ biết được hiệu quả của chương trình đang maketing .
Khách hàng cung cấp mã E-voucher cho nhân viên thu ngân để check tính hợp lệ và sử dụng chính sách của E-voucher

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Sử dụng mã tích điểm (check-in)”]Khi muốn đóng ca bán hàng thì dữ liệu bán hàng phải được đồng bộ hết . có một số nguyên nhân không đồng bộ được dữ liệu

 • Mật mạng

Giải pháp kiểm tra lại kết nối mạng internet sau đó kiểm tra trong tab Thông tin xem dữ liệu đã đồng bộ hết chưa rồi mới kết ca

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Gọi đồ Online qua App”]Kết nối máy in

Máy in và máy bán hàng sẽ kết nối qua cổng bluetooth
Yêu cầu :
– Máy bán hàng phải bật Bluetooth

– Máy in được bật nguồn có đèn đỏ hoặc xanh

Bước 1:Lấy thông tin máy in chuẩn bị kết nối (máy in) và Bật nguồn máy in

Bước 2:Bật Bluetooth máy pos bán hàng (máy tính bảng)

Bước 3: Kết nối máy in trong ứng dụng bán hàng (máy tính bảng)

 • Lấy thông tin máy in bật nguồn

Bước 1: Ở trạng thái máy in off, người dùng ấn giữ nút feed trên máy in, đồng thời ấn nút Power khi thấy đèn đỏ sáng thì nhả tay ra. Khi đó máy in sẽ in ra thông tin máy in, người dùng tìm đến dòng “ LADD “ đây là địa chỉ của máy in. VD : LADD: 00-02-0A-04-E2-76
Bước 2: Địa chỉ máy in vừa tìm được người dùng lưu lại để so sánh với địa chỉ mà máy bán hàng tìm được ở “Bước 3”

Bật bluetooth máy bán hàng (máy tính bảng)

Bước 1: Vào phần Setting của máy tính bảng hoặc điện thoại

Bước 2: Bật Bluetooth

Kết nối máy in trong ứng dụng bán hàng

Bước 1: Vào phần Cài đặt của máy bán hàng (Hình 1)

Bước 2: Bật chức năng in hóa đơn ( sử dụng máy in)

Bước 3:  Chọnkhông kết nối

Bước 4: Chọn tìm kiếm máy in” khi đó thiết bị sẽ hiển thị, người dùng xem địa chỉ ở tờ thông tin máy in VD : 00-02-0A-04-E2-76 nếu 2 địa chỉ giống nhau thì đó là máy in cần kết nối

Bước 5: Chọn máy in cần kết nối, ứng dụng sẽ báo kết nối thành công


Tìm kiếm máy in và chọn máy in cần kết nối

Thông báo kết nối thành công

Một số lưu ý :

Lưu ý 1 : Giới hạn khoảng cách để máy in kết nối được máy bán hàng trong khoảng 7-10m

Lưu ý 2 : Khi tắt nguồn máy in và tắt ứng dụng bán hàng phải bật máy in trước sau đó bật ứng dụng bán hàng khi đó ứng dụng sẽ tự động kết nối lại máy in

Lưu ý 3 : Cần kiểm tra giấy trước khi in tránh trường hợp hết giấy

Lưu ý 4: Sạc pin máy in và máy bán hàng tránh trường hợp hết pin, pin yếu cũng dẫn tới trường hợp không in được,  mặc dù đèn nguồn vẫn sáng. Người dùng kiểm tra lượng pin máy in như ở bước lấy thông tin máy in (page 4)

Lưu ý 5: Trong trường hợp máy in android chữ quá bé. Người dùng làm theo bước sau .

Bước 1: Tắt nguồn máy in

Bước 2: Ấn giữ nút nguồn báo giờ có 2 tiếng beep thì bỏ tay ra .

Khi ấn power tiếng beep kêu càng nhiều thì chữ càng  bé . Font type 12*24 là chuẩn

 [/boc_accordion][boc_accordion title=”Đặt bàn trước qua App”]Absolutely! It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.[/boc_accordion][boc_accordion title=”Tư liệu khác”]Absolutely! It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.[/boc_accordion][/boc_accordion_section][/boc_tab][boc_tab title=”*App Windmills” icon=”icon icon-phone2″][boc_accordion_section rounded=”yes” with_bgr=”yes”][boc_accordion title=”Comming Soon” is_open=”yes”]Đang cập nhật…[/boc_accordion][boc_accordion title=”Tải ứng dụng”]Để nhận những ưu đãi từ nhà hang như giảm giá sản phẩm hay tích điểm đổi quà thì  khách hàng cần cung cấp cho nhân viên thu ngân mã check in hoặc Số điện thoại . 

Với nhà hàng thì sẽ có được thông tin khách hàng và triển khai được hệ thống CRM chăm sóc khách hàng rất tốt

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Đăng kí thành viên, nhận promotion code”]Nhà hàng sẽ phát hành các mã E-voucher cho khách hàng , khi sử dụng E-Voucher nhà hàng có thể thống kê được lượng người sử dụng, lượng mã phát hành, nhìn vào đó nhà hàng sẽ biết được hiệu quả của chương trình đang maketing .
Khách hàng cung cấp mã E-voucher cho nhân viên thu ngân để check tính hợp lệ và sử dụng chính sách của E-voucher

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Sử dụng mã tích điểm (check-in)”]Khi muốn đóng ca bán hàng thì dữ liệu bán hàng phải được đồng bộ hết . có một số nguyên nhân không đồng bộ được dữ liệu

 • Mật mạng

Giải pháp kiểm tra lại kết nối mạng internet sau đó kiểm tra trong tab Thông tin xem dữ liệu đã đồng bộ hết chưa rồi mới kết ca

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Gọi đồ Online qua App”]Kết nối máy in

Máy in và máy bán hàng sẽ kết nối qua cổng bluetooth
Yêu cầu :
– Máy bán hàng phải bật Bluetooth

– Máy in được bật nguồn có đèn đỏ hoặc xanh

Bước 1:Lấy thông tin máy in chuẩn bị kết nối (máy in) và Bật nguồn máy in

Bước 2:Bật Bluetooth máy pos bán hàng (máy tính bảng)

Bước 3: Kết nối máy in trong ứng dụng bán hàng (máy tính bảng)

 • Lấy thông tin máy in bật nguồn

Bước 1: Ở trạng thái máy in off, người dùng ấn giữ nút feed trên máy in, đồng thời ấn nút Power khi thấy đèn đỏ sáng thì nhả tay ra. Khi đó máy in sẽ in ra thông tin máy in, người dùng tìm đến dòng “ LADD “ đây là địa chỉ của máy in. VD : LADD: 00-02-0A-04-E2-76
Bước 2: Địa chỉ máy in vừa tìm được người dùng lưu lại để so sánh với địa chỉ mà máy bán hàng tìm được ở “Bước 3”

Bật bluetooth máy bán hàng (máy tính bảng)

Bước 1: Vào phần Setting của máy tính bảng hoặc điện thoại

Bước 2: Bật Bluetooth

Kết nối máy in trong ứng dụng bán hàng

Bước 1: Vào phần Cài đặt của máy bán hàng (Hình 1)

Bước 2: Bật chức năng in hóa đơn ( sử dụng máy in)

Bước 3:  Chọnkhông kết nối

Bước 4: Chọn tìm kiếm máy in” khi đó thiết bị sẽ hiển thị, người dùng xem địa chỉ ở tờ thông tin máy in VD : 00-02-0A-04-E2-76 nếu 2 địa chỉ giống nhau thì đó là máy in cần kết nối

Bước 5: Chọn máy in cần kết nối, ứng dụng sẽ báo kết nối thành công


Tìm kiếm máy in và chọn máy in cần kết nối

Thông báo kết nối thành công

Một số lưu ý :

Lưu ý 1 : Giới hạn khoảng cách để máy in kết nối được máy bán hàng trong khoảng 7-10m

Lưu ý 2 : Khi tắt nguồn máy in và tắt ứng dụng bán hàng phải bật máy in trước sau đó bật ứng dụng bán hàng khi đó ứng dụng sẽ tự động kết nối lại máy in

Lưu ý 3 : Cần kiểm tra giấy trước khi in tránh trường hợp hết giấy

Lưu ý 4: Sạc pin máy in và máy bán hàng tránh trường hợp hết pin, pin yếu cũng dẫn tới trường hợp không in được,  mặc dù đèn nguồn vẫn sáng. Người dùng kiểm tra lượng pin máy in như ở bước lấy thông tin máy in (page 4)

Lưu ý 5: Trong trường hợp máy in android chữ quá bé. Người dùng làm theo bước sau .

Bước 1: Tắt nguồn máy in

Bước 2: Ấn giữ nút nguồn báo giờ có 2 tiếng beep thì bỏ tay ra .

Khi ấn power tiếng beep kêu càng nhiều thì chữ càng  bé . Font type 12*24 là chuẩn

 [/boc_accordion][boc_accordion title=”Đặt bàn trước qua App”]Absolutely! It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.[/boc_accordion][boc_accordion title=”Tư liệu khác”]Absolutely! It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.[/boc_accordion][/boc_accordion_section][/boc_tab][boc_tab title=”*App Mirai VIP” icon=”icon icon-phone2″][boc_accordion_section rounded=”yes” with_bgr=”yes”][boc_accordion title=”Comming Soon” is_open=”yes”]Đang cập nhật…[/boc_accordion][boc_accordion title=”Tải ứng dụng”]Để nhận những ưu đãi từ nhà hang như giảm giá sản phẩm hay tích điểm đổi quà thì  khách hàng cần cung cấp cho nhân viên thu ngân mã check in hoặc Số điện thoại . 

Với nhà hàng thì sẽ có được thông tin khách hàng và triển khai được hệ thống CRM chăm sóc khách hàng rất tốt

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Đăng kí thành viên, nhận promotion code”]Nhà hàng sẽ phát hành các mã E-voucher cho khách hàng , khi sử dụng E-Voucher nhà hàng có thể thống kê được lượng người sử dụng, lượng mã phát hành, nhìn vào đó nhà hàng sẽ biết được hiệu quả của chương trình đang maketing .
Khách hàng cung cấp mã E-voucher cho nhân viên thu ngân để check tính hợp lệ và sử dụng chính sách của E-voucher

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Sử dụng mã tích điểm (check-in)”]Khi muốn đóng ca bán hàng thì dữ liệu bán hàng phải được đồng bộ hết . có một số nguyên nhân không đồng bộ được dữ liệu

 • Mật mạng

Giải pháp kiểm tra lại kết nối mạng internet sau đó kiểm tra trong tab Thông tin xem dữ liệu đã đồng bộ hết chưa rồi mới kết ca

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Gọi đồ Online qua App”]Kết nối máy in

Máy in và máy bán hàng sẽ kết nối qua cổng bluetooth
Yêu cầu :
– Máy bán hàng phải bật Bluetooth

– Máy in được bật nguồn có đèn đỏ hoặc xanh

Bước 1:Lấy thông tin máy in chuẩn bị kết nối (máy in) và Bật nguồn máy in

Bước 2:Bật Bluetooth máy pos bán hàng (máy tính bảng)

Bước 3: Kết nối máy in trong ứng dụng bán hàng (máy tính bảng)

 • Lấy thông tin máy in bật nguồn

Bước 1: Ở trạng thái máy in off, người dùng ấn giữ nút feed trên máy in, đồng thời ấn nút Power khi thấy đèn đỏ sáng thì nhả tay ra. Khi đó máy in sẽ in ra thông tin máy in, người dùng tìm đến dòng “ LADD “ đây là địa chỉ của máy in. VD : LADD: 00-02-0A-04-E2-76
Bước 2: Địa chỉ máy in vừa tìm được người dùng lưu lại để so sánh với địa chỉ mà máy bán hàng tìm được ở “Bước 3”

Bật bluetooth máy bán hàng (máy tính bảng)

Bước 1: Vào phần Setting của máy tính bảng hoặc điện thoại

Bước 2: Bật Bluetooth

Kết nối máy in trong ứng dụng bán hàng

Bước 1: Vào phần Cài đặt của máy bán hàng (Hình 1)

Bước 2: Bật chức năng in hóa đơn ( sử dụng máy in)

Bước 3:  Chọnkhông kết nối

Bước 4: Chọn tìm kiếm máy in” khi đó thiết bị sẽ hiển thị, người dùng xem địa chỉ ở tờ thông tin máy in VD : 00-02-0A-04-E2-76 nếu 2 địa chỉ giống nhau thì đó là máy in cần kết nối

Bước 5: Chọn máy in cần kết nối, ứng dụng sẽ báo kết nối thành công


Tìm kiếm máy in và chọn máy in cần kết nối

Thông báo kết nối thành công

Một số lưu ý :

Lưu ý 1 : Giới hạn khoảng cách để máy in kết nối được máy bán hàng trong khoảng 7-10m

Lưu ý 2 : Khi tắt nguồn máy in và tắt ứng dụng bán hàng phải bật máy in trước sau đó bật ứng dụng bán hàng khi đó ứng dụng sẽ tự động kết nối lại máy in

Lưu ý 3 : Cần kiểm tra giấy trước khi in tránh trường hợp hết giấy

Lưu ý 4: Sạc pin máy in và máy bán hàng tránh trường hợp hết pin, pin yếu cũng dẫn tới trường hợp không in được,  mặc dù đèn nguồn vẫn sáng. Người dùng kiểm tra lượng pin máy in như ở bước lấy thông tin máy in (page 4)

Lưu ý 5: Trong trường hợp máy in android chữ quá bé. Người dùng làm theo bước sau .

Bước 1: Tắt nguồn máy in

Bước 2: Ấn giữ nút nguồn báo giờ có 2 tiếng beep thì bỏ tay ra .

Khi ấn power tiếng beep kêu càng nhiều thì chữ càng  bé . Font type 12*24 là chuẩn

 [/boc_accordion][boc_accordion title=”Đặt bàn trước qua App”]Absolutely! It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.[/boc_accordion][/boc_accordion_section][/boc_tab][boc_tab title=”*App Smoothie Factory” icon=”icon icon-phone2″][boc_accordion_section rounded=”yes” with_bgr=”yes”][boc_accordion title=”Comming Soon” is_open=”yes”]Đang cập nhật…[/boc_accordion][boc_accordion title=”Tải ứng dụng”]Để nhận những ưu đãi từ nhà hang như giảm giá sản phẩm hay tích điểm đổi quà thì  khách hàng cần cung cấp cho nhân viên thu ngân mã check in hoặc Số điện thoại . 

Với nhà hàng thì sẽ có được thông tin khách hàng và triển khai được hệ thống CRM chăm sóc khách hàng rất tốt

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Đăng kí thành viên, nhận promotion code”]Nhà hàng sẽ phát hành các mã E-voucher cho khách hàng , khi sử dụng E-Voucher nhà hàng có thể thống kê được lượng người sử dụng, lượng mã phát hành, nhìn vào đó nhà hàng sẽ biết được hiệu quả của chương trình đang maketing .
Khách hàng cung cấp mã E-voucher cho nhân viên thu ngân để check tính hợp lệ và sử dụng chính sách của E-voucher

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Sử dụng mã tích điểm (check-in)”]Khi muốn đóng ca bán hàng thì dữ liệu bán hàng phải được đồng bộ hết . có một số nguyên nhân không đồng bộ được dữ liệu

 • Mật mạng

Giải pháp kiểm tra lại kết nối mạng internet sau đó kiểm tra trong tab Thông tin xem dữ liệu đã đồng bộ hết chưa rồi mới kết ca

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Gọi đồ Online qua App”]Kết nối máy in

Máy in và máy bán hàng sẽ kết nối qua cổng bluetooth
Yêu cầu :
– Máy bán hàng phải bật Bluetooth

– Máy in được bật nguồn có đèn đỏ hoặc xanh

Bước 1:Lấy thông tin máy in chuẩn bị kết nối (máy in) và Bật nguồn máy in

Bước 2:Bật Bluetooth máy pos bán hàng (máy tính bảng)

Bước 3: Kết nối máy in trong ứng dụng bán hàng (máy tính bảng)

 • Lấy thông tin máy in bật nguồn

Bước 1: Ở trạng thái máy in off, người dùng ấn giữ nút feed trên máy in, đồng thời ấn nút Power khi thấy đèn đỏ sáng thì nhả tay ra. Khi đó máy in sẽ in ra thông tin máy in, người dùng tìm đến dòng “ LADD “ đây là địa chỉ của máy in. VD : LADD: 00-02-0A-04-E2-76
Bước 2: Địa chỉ máy in vừa tìm được người dùng lưu lại để so sánh với địa chỉ mà máy bán hàng tìm được ở “Bước 3”

Bật bluetooth máy bán hàng (máy tính bảng)

Bước 1: Vào phần Setting của máy tính bảng hoặc điện thoại

Bước 2: Bật Bluetooth

Kết nối máy in trong ứng dụng bán hàng

Bước 1: Vào phần Cài đặt của máy bán hàng (Hình 1)

Bước 2: Bật chức năng in hóa đơn ( sử dụng máy in)

Bước 3:  Chọnkhông kết nối

Bước 4: Chọn tìm kiếm máy in” khi đó thiết bị sẽ hiển thị, người dùng xem địa chỉ ở tờ thông tin máy in VD : 00-02-0A-04-E2-76 nếu 2 địa chỉ giống nhau thì đó là máy in cần kết nối

Bước 5: Chọn máy in cần kết nối, ứng dụng sẽ báo kết nối thành công


Tìm kiếm máy in và chọn máy in cần kết nối

Thông báo kết nối thành công

Một số lưu ý :

Lưu ý 1 : Giới hạn khoảng cách để máy in kết nối được máy bán hàng trong khoảng 7-10m

Lưu ý 2 : Khi tắt nguồn máy in và tắt ứng dụng bán hàng phải bật máy in trước sau đó bật ứng dụng bán hàng khi đó ứng dụng sẽ tự động kết nối lại máy in

Lưu ý 3 : Cần kiểm tra giấy trước khi in tránh trường hợp hết giấy

Lưu ý 4: Sạc pin máy in và máy bán hàng tránh trường hợp hết pin, pin yếu cũng dẫn tới trường hợp không in được,  mặc dù đèn nguồn vẫn sáng. Người dùng kiểm tra lượng pin máy in như ở bước lấy thông tin máy in (page 4)

Lưu ý 5: Trong trường hợp máy in android chữ quá bé. Người dùng làm theo bước sau .

Bước 1: Tắt nguồn máy in

Bước 2: Ấn giữ nút nguồn báo giờ có 2 tiếng beep thì bỏ tay ra .

Khi ấn power tiếng beep kêu càng nhiều thì chữ càng  bé . Font type 12*24 là chuẩn

 [/boc_accordion][boc_accordion title=”Đặt bàn trước qua App”]Absolutely! It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.[/boc_accordion][boc_accordion title=”Tư liệu khác”]Absolutely! It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.[/boc_accordion][/boc_accordion_section][/boc_tab][boc_tab title=”*App Snob Coffee” icon=”icon icon-phone2″][boc_accordion_section rounded=”yes” with_bgr=”yes”][boc_accordion title=”Comming Soon” is_open=”yes”]Đang cập nhật…[/boc_accordion][boc_accordion title=”Tải ứng dụng”]Để nhận những ưu đãi từ nhà hang như giảm giá sản phẩm hay tích điểm đổi quà thì  khách hàng cần cung cấp cho nhân viên thu ngân mã check in hoặc Số điện thoại . 

Với nhà hàng thì sẽ có được thông tin khách hàng và triển khai được hệ thống CRM chăm sóc khách hàng rất tốt

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Đăng kí thành viên, nhận promotion code”]Nhà hàng sẽ phát hành các mã E-voucher cho khách hàng , khi sử dụng E-Voucher nhà hàng có thể thống kê được lượng người sử dụng, lượng mã phát hành, nhìn vào đó nhà hàng sẽ biết được hiệu quả của chương trình đang maketing .
Khách hàng cung cấp mã E-voucher cho nhân viên thu ngân để check tính hợp lệ và sử dụng chính sách của E-voucher

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Sử dụng mã tích điểm (check-in)”]Khi muốn đóng ca bán hàng thì dữ liệu bán hàng phải được đồng bộ hết . có một số nguyên nhân không đồng bộ được dữ liệu

 • Mật mạng

Giải pháp kiểm tra lại kết nối mạng internet sau đó kiểm tra trong tab Thông tin xem dữ liệu đã đồng bộ hết chưa rồi mới kết ca

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Gọi đồ Online qua App”]Kết nối máy in

Máy in và máy bán hàng sẽ kết nối qua cổng bluetooth
Yêu cầu :
– Máy bán hàng phải bật Bluetooth

– Máy in được bật nguồn có đèn đỏ hoặc xanh

Bước 1:Lấy thông tin máy in chuẩn bị kết nối (máy in) và Bật nguồn máy in

Bước 2:Bật Bluetooth máy pos bán hàng (máy tính bảng)

Bước 3: Kết nối máy in trong ứng dụng bán hàng (máy tính bảng)

 • Lấy thông tin máy in bật nguồn

Bước 1: Ở trạng thái máy in off, người dùng ấn giữ nút feed trên máy in, đồng thời ấn nút Power khi thấy đèn đỏ sáng thì nhả tay ra. Khi đó máy in sẽ in ra thông tin máy in, người dùng tìm đến dòng “ LADD “ đây là địa chỉ của máy in. VD : LADD: 00-02-0A-04-E2-76
Bước 2: Địa chỉ máy in vừa tìm được người dùng lưu lại để so sánh với địa chỉ mà máy bán hàng tìm được ở “Bước 3”

Bật bluetooth máy bán hàng (máy tính bảng)

Bước 1: Vào phần Setting của máy tính bảng hoặc điện thoại

Bước 2: Bật Bluetooth

Kết nối máy in trong ứng dụng bán hàng

Bước 1: Vào phần Cài đặt của máy bán hàng (Hình 1)

Bước 2: Bật chức năng in hóa đơn ( sử dụng máy in)

Bước 3:  Chọnkhông kết nối

Bước 4: Chọn tìm kiếm máy in” khi đó thiết bị sẽ hiển thị, người dùng xem địa chỉ ở tờ thông tin máy in VD : 00-02-0A-04-E2-76 nếu 2 địa chỉ giống nhau thì đó là máy in cần kết nối

Bước 5: Chọn máy in cần kết nối, ứng dụng sẽ báo kết nối thành công


Tìm kiếm máy in và chọn máy in cần kết nối

Thông báo kết nối thành công

Một số lưu ý :

Lưu ý 1 : Giới hạn khoảng cách để máy in kết nối được máy bán hàng trong khoảng 7-10m

Lưu ý 2 : Khi tắt nguồn máy in và tắt ứng dụng bán hàng phải bật máy in trước sau đó bật ứng dụng bán hàng khi đó ứng dụng sẽ tự động kết nối lại máy in

Lưu ý 3 : Cần kiểm tra giấy trước khi in tránh trường hợp hết giấy

Lưu ý 4: Sạc pin máy in và máy bán hàng tránh trường hợp hết pin, pin yếu cũng dẫn tới trường hợp không in được,  mặc dù đèn nguồn vẫn sáng. Người dùng kiểm tra lượng pin máy in như ở bước lấy thông tin máy in (page 4)

Lưu ý 5: Trong trường hợp máy in android chữ quá bé. Người dùng làm theo bước sau .

Bước 1: Tắt nguồn máy in

Bước 2: Ấn giữ nút nguồn báo giờ có 2 tiếng beep thì bỏ tay ra .

Khi ấn power tiếng beep kêu càng nhiều thì chữ càng  bé . Font type 12*24 là chuẩn

 [/boc_accordion][boc_accordion title=”Đặt bàn trước qua App”]Absolutely! It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.[/boc_accordion][boc_accordion title=”Tư liệu khác”]Absolutely! It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.[/boc_accordion][/boc_accordion_section][/boc_tab][boc_tab title=”*App GongCha” icon=”icon icon-phone2″][boc_accordion_section rounded=”yes” with_bgr=”yes”][boc_accordion title=”Comming Soon” is_open=”yes”]Đang cập nhật…[/boc_accordion][boc_accordion title=”Tải ứng dụng”]Để nhận những ưu đãi từ nhà hang như giảm giá sản phẩm hay tích điểm đổi quà thì  khách hàng cần cung cấp cho nhân viên thu ngân mã check in hoặc Số điện thoại . 

Với nhà hàng thì sẽ có được thông tin khách hàng và triển khai được hệ thống CRM chăm sóc khách hàng rất tốt

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Đăng kí thành viên, nhận promotion code”]Nhà hàng sẽ phát hành các mã E-voucher cho khách hàng , khi sử dụng E-Voucher nhà hàng có thể thống kê được lượng người sử dụng, lượng mã phát hành, nhìn vào đó nhà hàng sẽ biết được hiệu quả của chương trình đang maketing .
Khách hàng cung cấp mã E-voucher cho nhân viên thu ngân để check tính hợp lệ và sử dụng chính sách của E-voucher

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Sử dụng mã tích điểm (check-in)”]Khi muốn đóng ca bán hàng thì dữ liệu bán hàng phải được đồng bộ hết . có một số nguyên nhân không đồng bộ được dữ liệu

 • Mật mạng

Giải pháp kiểm tra lại kết nối mạng internet sau đó kiểm tra trong tab Thông tin xem dữ liệu đã đồng bộ hết chưa rồi mới kết ca

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Gọi đồ Online qua App”]Kết nối máy in

Máy in và máy bán hàng sẽ kết nối qua cổng bluetooth
Yêu cầu :
– Máy bán hàng phải bật Bluetooth

– Máy in được bật nguồn có đèn đỏ hoặc xanh

Bước 1:Lấy thông tin máy in chuẩn bị kết nối (máy in) và Bật nguồn máy in

Bước 2:Bật Bluetooth máy pos bán hàng (máy tính bảng)

Bước 3: Kết nối máy in trong ứng dụng bán hàng (máy tính bảng)

 • Lấy thông tin máy in bật nguồn

Bước 1: Ở trạng thái máy in off, người dùng ấn giữ nút feed trên máy in, đồng thời ấn nút Power khi thấy đèn đỏ sáng thì nhả tay ra. Khi đó máy in sẽ in ra thông tin máy in, người dùng tìm đến dòng “ LADD “ đây là địa chỉ của máy in. VD : LADD: 00-02-0A-04-E2-76
Bước 2: Địa chỉ máy in vừa tìm được người dùng lưu lại để so sánh với địa chỉ mà máy bán hàng tìm được ở “Bước 3”

Bật bluetooth máy bán hàng (máy tính bảng)

Bước 1: Vào phần Setting của máy tính bảng hoặc điện thoại

Bước 2: Bật Bluetooth

Kết nối máy in trong ứng dụng bán hàng

Bước 1: Vào phần Cài đặt của máy bán hàng (Hình 1)

Bước 2: Bật chức năng in hóa đơn ( sử dụng máy in)

Bước 3:  Chọnkhông kết nối

Bước 4: Chọn tìm kiếm máy in” khi đó thiết bị sẽ hiển thị, người dùng xem địa chỉ ở tờ thông tin máy in VD : 00-02-0A-04-E2-76 nếu 2 địa chỉ giống nhau thì đó là máy in cần kết nối

Bước 5: Chọn máy in cần kết nối, ứng dụng sẽ báo kết nối thành công


Tìm kiếm máy in và chọn máy in cần kết nối

Thông báo kết nối thành công

Một số lưu ý :

Lưu ý 1 : Giới hạn khoảng cách để máy in kết nối được máy bán hàng trong khoảng 7-10m

Lưu ý 2 : Khi tắt nguồn máy in và tắt ứng dụng bán hàng phải bật máy in trước sau đó bật ứng dụng bán hàng khi đó ứng dụng sẽ tự động kết nối lại máy in

Lưu ý 3 : Cần kiểm tra giấy trước khi in tránh trường hợp hết giấy

Lưu ý 4: Sạc pin máy in và máy bán hàng tránh trường hợp hết pin, pin yếu cũng dẫn tới trường hợp không in được,  mặc dù đèn nguồn vẫn sáng. Người dùng kiểm tra lượng pin máy in như ở bước lấy thông tin máy in (page 4)

Lưu ý 5: Trong trường hợp máy in android chữ quá bé. Người dùng làm theo bước sau .

Bước 1: Tắt nguồn máy in

Bước 2: Ấn giữ nút nguồn báo giờ có 2 tiếng beep thì bỏ tay ra .

Khi ấn power tiếng beep kêu càng nhiều thì chữ càng  bé . Font type 12*24 là chuẩn

 [/boc_accordion][boc_accordion title=”Đặt bàn trước qua App”]Absolutely! It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.[/boc_accordion][boc_accordion title=”Tư liệu khác”]Absolutely! It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.[/boc_accordion][/boc_accordion_section][/boc_tab][boc_tab title=”App Toco Toco” icon=”icon icon-phone2″][boc_accordion_section rounded=”yes” with_bgr=”yes”][boc_accordion title=”Tải ứng dụng”]Tải ứng dụng Toco Toco:

Android:

iOS:

 

QR Code:

 Tocotoco- screenshot [/boc_accordion][boc_accordion title=”Đăng kí thành viên, nhận promotion code”]Đăng kí thành viên

B1. Tải ứng dụng trên Store

B2. Tại màn hình đăng nhập ấn “Đăng kí” và Nhập số điện thoại để đăng kí thành viên

   

B3. Mã xác thực sẽ gửi SMS về số điện thoại bạn đăng kí (VD: 5784)

Kiểm tra tin nhắn SMS của bạn và nhập mã xác thực vào App

B4. Hoàn thiện thông tin cá nhân

  

 

Nhập Promotion code

1. Người dùng mới khi đăng kí thành viên App Toco Toco sẽ nhận được mã giảm giá.

Người dùng có thể nhìn thấy mã giảm giá ở 2 nơi: Trong App Toco Toco hoặc có SMS gửi về số điện thoại đã đăng kí.

Khi thanh toán, người dùng đưa mã giảm giá cho nhân viên

  

2. Nhân viên nhập mã giảm giá vào máy POS như hình dưới

Nếu cửa hàng có trang bị đầu đọc QR code / Bar code thì có thể quét mã code thay vì phải gõ vào bàn phím

  

 

3. Mã Giảm giá hợp lệ, nhân biên bấm In Hóa đơn như bình thường![/boc_accordion][boc_accordion title=”Sử dụng mã tích điểm (check-in)”]

 1. Mã tích điểm (check-in) được hiển thị trong profile thành viên của App (Ví dụ 57786)

 

2. Nhân viên nhập mã Token hội viên vào trong máy POS như hình dưới

Hệ thống sẽ tự động tính toán mức giảm giá, tích điểm, chiết khấu… cho hội viên theo chính sách dưới POS

 

Nếu cửa hàng có trang bị đầu đọc QR code / Bar code thì có thể quét mã code thay vì phải gõ vào bàn phím

     

 

3. Nhân viên thực hiện thao tác gọi đồ và thanh toán như bình thường[/boc_accordion][boc_accordion title=”Gọi đồ Online qua App”](Comming Soon)[/boc_accordion][boc_accordion title=”Tư liệu”]Mục này để các link tư liệu để thiết kế / hướng dẫn sử dụng sản phẩm dành cho mục đích khác[/boc_accordion][/boc_accordion_section][/boc_tab][/boc_tabs]

[boc_spacing height=”40px”][boc_heading html_element=”h1″ alignment=”center” color=”#ffffff”]FAQ[/boc_heading]