[boc_tabs type=”vertical” minimal_style=”yes”][boc_tab title=”Sơ đồ hệ thống” icon=”icon icon-flow-tree”][boc_accordion_section rounded=”yes” with_bgr=”yes”][boc_accordion title=”Sơ đồ hệ thống” is_open=”yes”][/boc_accordion][/boc_accordion_section][/boc_tab][boc_tab title=”Hướng dẫn Quản trị nội dung trên Website” icon=”icon icon-settings2″][boc_accordion_section rounded=”yes” with_bgr=”yes”][boc_accordion title=”Thông tin đăng nhập”]Tải ứng dụng Toco Toco:

Android:

iOS:

 Tocotoco- screenshot [/boc_accordion][boc_accordion title=”Thay đổi ảnh Slide trang chủ”][/boc_accordion][boc_accordion title=”Thêm món ăn mới”][/boc_accordion][boc_accordion title=”Thêm một chi nhánh mới”][/boc_accordion][boc_accordion title=”Viết một bài mới”][/boc_accordion][boc_accordion title=”Chỉnh sửa thông tin header”][/boc_accordion][boc_accordion title=”Chỉnh sửa thông tin Footer”][/boc_accordion][boc_accordion title=”Chỉnh sửa nội dung giới thiệu / liên hệ”][/boc_accordion][boc_accordion title=”Thay đổi các thông tin khác”][/boc_accordion][boc_accordion title=”Tư liệu”]Mục này để các link tư liệu để thiết kế / hướng dẫn sử dụng sản phẩm dành cho mục đích khác[/boc_accordion][/boc_accordion_section][/boc_tab][boc_tab title=”Hướng dẫn Xử lý đơn hàng đặt từ Web” icon=”icon icon-settings2″][boc_accordion_section rounded=”yes” with_bgr=”yes”][boc_accordion title=”Xử lý đơn hàng trên CMS tổng đài”]https://cms.foodbook.vn/

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Xử lý đơn gọi đồ Online”][/boc_accordion][boc_accordion title=”Xử lý đơn đặt bàn trước”]d[/boc_accordion][/boc_accordion_section][/boc_tab][boc_tab title=”Chewy Junior” icon=”icon icon-global2″][boc_accordion_section rounded=”yes” with_bgr=”yes”][boc_accordion title=”Đường dẫn / Hình ảnh”]http://chewyjunior.com.vn/

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Gọi đồ Online & Nhập mã Voucher”]Đặt trên website

Xử lý ở call center ntn

Xử lý ở máy POS ntn?[/boc_accordion][boc_accordion title=”Đặt bàn trước”]d

[/boc_accordion][/boc_accordion_section][/boc_tab][boc_tab title=”Bánh Mì Minh Nhật” icon=”icon icon-global2″][boc_accordion_section rounded=”yes” with_bgr=”yes”][boc_accordion title=”Đường dẫn / Hình ảnh”]http://chewyjunior.com.vn/

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Gọi đồ Online & Nhập mã Voucher”]Đặt trên website

Xử lý ở call center ntn

Xử lý ở máy POS ntn?[/boc_accordion][boc_accordion title=”Đặt bàn trước”]d

[/boc_accordion][/boc_accordion_section][/boc_tab][boc_tab title=”Vị Quảng” icon=”icon icon-global2″][boc_accordion_section rounded=”yes” with_bgr=”yes”][boc_accordion title=”Đường dẫn / Hình ảnh”]http://chewyjunior.com.vn/

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Gọi đồ Online & Nhập mã Voucher”]Đặt trên website

Xử lý ở call center ntn

Xử lý ở máy POS ntn?[/boc_accordion][boc_accordion title=”Đặt bàn trước”]d

[/boc_accordion][/boc_accordion_section][/boc_tab][boc_tab title=”Bánh Gia Trịnh” icon=”icon icon-global2″][boc_accordion_section rounded=”yes” with_bgr=”yes”][boc_accordion title=”Đường dẫn / Hình ảnh”]http://chewyjunior.com.vn/

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Gọi đồ Online & Nhập mã Voucher”]Đặt trên website

Xử lý ở call center ntn

Xử lý ở máy POS ntn?[/boc_accordion][boc_accordion title=”Đặt bàn trước”]d

[/boc_accordion][/boc_accordion_section][/boc_tab][boc_tab title=”Twiter Bean Coffee” icon=”icon icon-global2″][boc_accordion_section rounded=”yes” with_bgr=”yes”][boc_accordion title=”Đường dẫn / Hình ảnh”]http://chewyjunior.com.vn/

[/boc_accordion][boc_accordion title=”Gọi đồ Online & Nhập mã Voucher”]Đặt trên website

Xử lý ở call center ntn

Xử lý ở máy POS ntn?[/boc_accordion][boc_accordion title=”Đặt bàn trước”]d

[/boc_accordion][/boc_accordion_section][/boc_tab][/boc_tabs]

[boc_spacing height=”40px”][boc_heading html_element=”h1″ alignment=”center” color=”#ffffff”]FAQ[/boc_heading]