ĐĂNG KÝ TRIỂN KHAI CRM

Tìm hiểu thêm về phần mềm CRM tại đây

THƯƠNG HIỆU

Tên thương hiệu *
Danh sách cửa hàng *
1
2
3
4
5
*Có nhiều hơn 5 cửa hàng? Upload danh sách cửa hàng: Tải file mẫu

Mô hình kinh doanh *

LIÊN HỆ

Họ tên *
Chức vụ *
Số điện thoại *
Email *

CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN

Vì sao cần kịch bản chương trình thành viên? Tìm hiểu ngay tại đây!

Hạng thành viên Điều kiện đạt hạng Tỷ lệ tích điểm Đổi điểm Chiết khấu (tổng hóa đơn) Tặng quà sinh nhật Tặng quà theo hành vi chi tiêu Lưu ý khác

*Có nhiều hơn 3 loại thành viên? Upload kịch bản chương trình thành viên: Tải file mẫu

KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI

Vì sao cần kết nối CRM với các kênh mạng xã hội? Trải nghiệm ngay đăng ký thành viêncác tiện ích online khác

Kênh kết nối *

Bài viết chính sách thành viên *

Các bài viết tin tức khuyến mãi *

Album ảnh món *

Banner cửa hàng *

Logo thương hiệu *

ĐẶT GIAO HÀNG VÀ ĐẶT BÀN ONLINE

Đặt giao hàng *Tìm hiểu thêm chức năng đặt giao hàng tại đây

Đặt bàn * Trải nghiệm ngay đặt bàn online qua Zalo, Messengerthao tác nhận đơn đặt bàn của thu ngân

Sử dụng CallCenter * Có nhân viên trực hotline tại văn phòng, tạo đơn và chuyển đến cửa hàng để phục vụ?

Yêu cầu kết nối API đặt hàng trên web / xây dựng trang đặt hàng online *Tìm hiểu sản phẩm cổng kết nối Foodbook Hub tại đây