ĐĂNG KÝ TRIỂN KHAI CRM

Tìm hiểu thêm về phần mềm CRM tại đây

THƯƠNG HIỆU

Tên thương hiệu *
Logo thương hiệu *
Mô hình kinh doanh *
Danh sách cửa hàng *
1
2
3
4
5
*Có nhiều hơn 5 cửa hàng? Upload danh sách cửa hàng: Tải file mẫu

LIÊN HỆ

Vui lòng cung cấp thông tin đại diện chịu trách nhiệm trực tiếp vận hành phần mềm CRM

Họ tên *
Chức vụ *
Số điện thoại *
Email *

CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN

Vì sao cần kịch bản chương trình thành viên? Tìm hiểu ngay tại đây!

Hạng thành viên Điều kiện đạt hạng Tỷ lệ tích điểm Đổi điểm Chiết khấu (tổng hóa đơn) Tặng quà sinh nhật Tặng quà theo hành vi chi tiêu Lưu ý khác
Như trên
Như trên

*Có nhiều hơn 3 loại thành viên? Upload kịch bản chương trình thành viên: Tải file mẫu

KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI

Vì sao cần kết nối CRM với các kênh mạng xã hội? Trải nghiệm ngay đăng ký thành viên qua mạng xã hộicác tiện ích online khác

Kênh kết nối *